การนวดทางสรีรวิทยาของกระเช้าผลไม้

การนวดทางสรีรวิทยาของกระเช้าผลไม้เป็นกระบวนการที่ทำให้กระเช้ามีความยืดหยุ่นและนุ่มนวลมากขึ้น, ทำให้มีความสามารถที่จะใส่ผลไม้ได้มากขึ้น และยังช่วยในการปรับรูปร่างหรือขนาดของกระเช้า. นวดทางสรีรวิทยาของกระเช้าผลไม้มักนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การทำความสะอาดกระเช้าผลไม้ การล้างหรือทำความสะอาดกระเช้าผลไม้เพื่อล้างความสกปรกและสารสกัดที่อาจติดมาบนผิวกระเช้า

การนวดกระเช้าด้วยความร้อน กระเช้าผลไม้มักถูกนวดด้วยความร้อนเพื่อทำให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โด้ใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงาน เช่น เครื่องทำความร้อนหรือการนวดด้วยมือ

การรับประทานหรือการบีบ กระเช้าผลไม้ทำการรับประทานหรือการบีบเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของกระเช้า, ทำให้มีลักษณะที่ต้องการ

การทำความเย็น หลังจากการนวดและการปรับรูปร่างเสร็จสิ้น, กระเช้าจะถูกนำไปทำความเย็นเพื่อรักษารูปร่างที่ได้

การนวดทางสรีรวิทยาของกระเช้าผลไม้ทำให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการ, เช่น ความยืดหยุ่น, ความนุ่มนวล, และความเรียบ. การนวดทางสรีรวิทยานี้มักถูกนำมาใช้ในการผลิตกระเช้าที่ใช้ในการบรรจุผลไม้หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับรูปร่าง